Strona głównaDropshipping
HISZPAŃSKA LALKA BOBAS PAOLA REINA 07049
Netto: 160,98 zł
Brutto: 198,01 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04828
Netto: 208,50 zł
Brutto: 256,46 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 21CM 02119
Netto: 98,88 zł
Brutto: 121,62 zł
DUŻA PAOLA REINA HISZPAŃSKA LALKA 42 CM 06107
Netto: 251,93 zł
Brutto: 309,88 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04533
Netto: 169,14 zł
Brutto: 208,05 zł
GORDI HISZPAŃSKA LALKA BOBAS PAOLA REINA 34 cm 04112
Netto: 144,95 zł
Brutto: 178,28 zł
HISZPAŃSKA LALKA BOBAS PAOLA REINA 07047
Netto: 174,68 zł
Brutto: 214,86 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04827
Netto: 182,27 zł
Brutto: 224,19 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04546
Netto: 207,33 zł
Brutto: 255,02 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04532
Netto: 181,97 zł
Brutto: 223,83 zł
KOPARKA DO SKŁADANIA I MALOWANIA TO DO
Netto: 81,41 zł
Brutto: 100,14 zł
CIEŻARÓWKA DO SKŁADANIA I MALOWANIA TO DO
Netto: 51,92 zł
Brutto: 63,86 zł
WYWROTKA DO SKŁADANIA I MALOWANIA TO DO
Netto: 66,96 zł
Brutto: 82,37 zł
WYŚCIGÓWKA DO SKŁADANIA I MALOWANIA TO DO
Netto: 51,92 zł
Brutto: 63,86 zł
STATEK PASAŻERSKI DO SKŁADANIA I MALOWANIA TO DO
Netto: 66,96 zł
Brutto: 82,37 zł
WÓZ STRAŻACKI DO SKŁADANIA I MALOWANIA TO DO
Netto: 66,96 zł
Brutto: 82,37 zł
Social Media
Lalki Hiszpańskie

Witamy Państwa na stronach sklepu  mario.sklep.pl. Zapraszamy do siebie wszystkich, którzy cenią piękno oraz wysoką jakość wyrobów. W naszym sklepie online znajdziecie Państwo lalki hiszpańskie uznanych producentów (m.in. Antonio Juan, Munecas Arias, Paola Reina) oraz zabawki Playmobil i Wader. W polskich sklepach brakuje tak wyszukanych i pięknych zabawek jak oferowane przez nas lalki hiszpańskie. Produkowane ręcznie i wykonane z winylu są perfekcyjnie dopracowane a efekt końcowy zachwyci każdą obdarowaną dziewczynkę. Tylko u nas lalki hiszpańskie pozwolą Państwu odkryć świat z jednej strony bajkowy z drugiej tak realistyczny. Lalki hiszpańskie niezwykle przypominają małe bobasy. Serdecznie zapraszamy do zapoznana się przygotowaną ofertą już dzisiaj. Jeśli szukasz dopracowanych do perfekcji lalek hiszpańskich, to dajemy Ci gwarancję pełnej satysfakcji z zakupów w naszym sklepie.

Google+

Dropshipping

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARIO.SKLEP.PL

SPRZEDAŻ DROPSHIPPINGOWA

 

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych bezpośrednio między Sprzedawcą, a Klientami i dotyczy sprzedaży w modelu dropshipping. W tym wypadku zarówno Sprzedawcą jak i Usługodawcą Sklepu Internetowego dla Klienta jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIO" MARIUSZ WITOS, natomiast Sprzedawcą Końcowym dla Klienta Końcowego jest Klient, z zastrzeżeniem, że po stronie Sprzedawcy leżeć będzie m.in. dokonanie dostawy Produktu do Klienta Końcowego na zlecenie Sprzedawcy oraz inne obowiązki wskazane w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż w modelu dropshipping jest dostępna wyłącznie dla Klientów będących przedsiębiorcami. W Sklepie Internetowym możliwe jest także dokonywanie zakupów na zasadach standardowych – sprzedaż ta odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu i jest skierowana zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. W tym wypadku występuje wyłącznie Sprzedawca i Klient i między nimi jest realizowana Umowa Sprzedaży.

 

Ważne! Wybór modelu sprzedaży na zasadach dropshippingu następuje poprzez zaznaczenie w trakcie składania zamówienia w koszyku przy wyborze formy dostawy opcji dropshipping – w razie braku jej zaznaczenia i wyboru innej formy dostawy zastosowanie ma standardowy model sprzedaży, w którym Sprzedawcą jak i Usługodawcą Sklepu Internetowego dla Klienta jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIO" MARIUSZ WITOS oraz nie występuje tutaj Klient Końcowy.

 

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. USŁUGI I DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE DROPSHIPPINGU

 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.          Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hurt.mario.sklep.pl prowadzony jest przez MARIUSZA WITOSA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIO" MARIUSZ WITOS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Cieszyńska 315b, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471220353, REGON 240063486, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@mario.sklep.pl, numer telefonu: 511151623.

1.2.          Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego w charakterze zawodowym i bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.3.          Umowa Sprzedaży zawierana na podstawie Regulaminu zawierana jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę i Klienta. Celem Regulaminu jest określenie warunków współpracy handlowej Sprzedawcy i Klienta, w tym ustalenie warunków składania przez Klienta Zamówień na Produkty oraz świadczenia przez Sprzedawcę  Usług na rzecz Klienta.

1.4.          Sprzedawca i Klient  zobowiązani są realizować swoje zobowiązania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ze szczególnym poszanowaniem interesów drugiej strony.

1.5.          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.6.          Definicje:

1.6.1.          DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.2.          FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.6.3.          FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.6.4.          KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca konsumentem ani podmiotem, do którego stosuje się prawa konsumenta; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.5.          KLIENT KOŃCOWY – kupujący będący stroną umowy sprzedaży Produktu zawieranej ze Sprzedawcą Końcowym – umowa ta jest zawierana poza Sklepem Internetowym.

1.6.6.          KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6.7.          KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.6.8.          NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.6.9.          PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) lub (4) prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, a także między Klientem Końcowym, a Sprzedawcą Końcowym.

1.6.10.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.6.11.       SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hurt.mario.sklep.pl.

1.6.12.       SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – MARIUSZ WITOS prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIO" MARIUSZ WITOS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Cieszyńska 315b, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471220353, REGON 240063486, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@mario.sklep.pl, numer telefonu: 511151623.

1.6.13.       SPRZEDAWCA KOŃCOWY – Klient zawierający umowę sprzedaży Produktu z Klientem Końcowym – umowa ta jest zawierana poza Sklepem Internetowym.

1.6.14.       UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3) umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.6.15.       USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.

1.6.16.       USŁUGI DROPSHIPPING – oznacza dodatkowe usługi wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta wskazane w Regulaminie i związane w szczególności z obsługą dostawy Produktu do Klienta Końcowego w związku z umową sprzedaży zawartą między Klientem Końcowym, a Sprzedawcą Końcowym.

1.6.17.       USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.6.18.       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.6.19.       ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.          W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.          Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.          Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@mario.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 315b, 43-300 Bielsko-Biała.

2.1.2.          Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów (w tym dane Klienta Końcowego do realizacji dostawy), sposób płatności.

2.1.2.1.          Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.          Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.          Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@mario.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 315b, 43-300 Bielsko-Biała.

2.2.          Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.          Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.          Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.          Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami , a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W razie Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej prenumeratę Sprzedawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa Sprzedaży przewiduje stałą stawkę - także łączne miesięczne płatności.

3.2.          Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.2.1.          Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.2.          Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.3.          Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.      USŁUGI I DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE DROPSHIPPINGU

4.1.          Klient zobowiązuje się do składania według własnego zapotrzebowania Zamówień na Produktu oraz realizacji Umów Sprzedaży zawieranych w wyniku ich przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Umów Sprzedaży zawieranych z Klientem w wyniku złożonych i przyjętych Zamówień.

4.2.          Sprzedawca i Klient zobowiązują się do szczególnej dbałości o interesy i zadowolenie Klienta Końcowego.

4.3.          Sprzedawca nie jest pełnomocnikiem ani agentem Klienta przy zawieraniu i realizacji umowy sprzedaży z Klientem Końcowym – podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację umowy z Klientem Końcowym jest Klient.

4.4.          Sprzedawca nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranych z Klientami Końcowymi. Stroną takiej umowy jest Klient.

4.5.          Klient zobowiązany jest wskazać Klientom Końcowym przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu w sposób jednoznaczny i zrozumiały wymagane odrębnymi przepisami informacje, w tym w szczególności procedurę postępowania reklamacyjnego oraz – w przypadku Klientów Końcowym będących konsumentami – procedurę wykonywania prawa odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość, w szczególności Klient zobowiązany jest wskazać miejsce i sposób składania reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4.6.          Produkty mogą być sprzedawane Klientom Końcowym przez Klienta w dowolnym kanale sprzedażowym, w szczególności w sklepie internetowym.

4.7.          Sprzedawca wyraża zgodę na korzystanie przez Klienta ze zdjęć i opisów Produktów udostępnionych mu przez Sprzedawcę. Zgoda obowiązuje przez okres współpracy Sprzedawcy i Klienta (tj. składania przez Klienta na bieżąco Zamówień i opłacania ich) i dotyczy wyłącznie Klientów posiadających zarejestrowane Konto w Sklepie Internetowym. Zgoda może być w każdej chwili odwołana przez Sprzedawcę bez podania przyczyny. Zgoda wygada również w razie braku współpracy oraz braku Konta Klienta. Klient w ramach udzielonej zgody uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu zdjęć i opisów w celu sprzedaży i promowania Produktów przez Klienta w dowolny sposób, w szczególności poprzez umieszczenie ich w sklepie internetowym Klienta.

4.8.          Sprzedawca w ramach Usług Dropshippingu zapewnia Klientowi dostawę Produktu do Klienta Końcowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.

4.9.          Sprzedawca nie umożliwia Klientowi dołączenia do przesyłki z Produktem dokumentów udostępnionych przez Klienta razem ze złożonym Zamówieniem.

4.10.       Sprzedawca nie zapewnia Klientowi wsparcia przy ewentualnych reklamacjach lub zwrotach dokonywanych przez Klientów Końcowych – obsługa w tym zakresie leży po stronie Klienta.

4.11.       Własność Produktu, jak również wszelkie ciężary i korzyści związane z Produktem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, przechodzą na Klienta dopiero z chwilą wydania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub innemu podmiotowi zajmującemu się dostawą lub odbiorem Produktów.

4.12.       Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Klientowi Końcowemu zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, w szczególności poprzez dostarczenie paragonu albo faktury VAT oraz spełnienie pozostałych obowiązków informacyjnych wobec Klientów Końcowych będących konsumentami. Potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest dokonywane w ramach dostawy Produktu dokonywanej przez Sprzedawcę.

5.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1.          Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1.          Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.2.          Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.tpay.com.

5.1.2.1.          Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

5.1.2.1.1.           Tpay.com - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579..

5.2.          Termin płatności:

5.2.1.          W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed wysyłką Produktu i nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6.1.          Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2.          Dostawa Produktu do Klienta Końcowego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3.          W ramach modelu dropshipping dostępne sposoby dostawy oznaczone są na stronie Sklepu Internetowego jako „Dropshipping”. Sposoby dostawy nieoznaczone na stronie Sklepu Internetowego jako „Dropshipping” są dostępne dla Klientów zawierających umowy przedaży w modelu standardowym na podstawie odrębnego regulaminu.

6.4.          Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu (oznaczone jako „Dropshipping”):

6.4.1.          Przesyłka kurierska.

6.5.          Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1.          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.      PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1.          Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

7.2.          Sprzedawca nie zapewnia Klientowi wsparcia przy ewentualnych reklamacjach lub zwrotach dokonywanych przez Klientów Końcowych – obsługa w tym zakresie leży po stronie Klienta.

7.3.          Reklamacja Klienta może zostać złożona do 7 dni od odbioru Produktu przez Klienta lub Klienta Końcowego:

7.3.1.          pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 315b, 43-300 Bielsko-Biała; albo

7.3.2.          w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@mario.sklep.pl.

7.4.          Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Cieszyńska 315b, 43-300 Bielsko-Biała.

7.5.          W opisie reklamacji należy podać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

7.6.          W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7.7.          Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7.8.          Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.9.          Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

7.10.       Produkty będące przedmiotem Umową Sprzedaży nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.

7.11.       W razie otrzymania reklamacji Sprzedawca decyduje o zasadności reklamacji lub jej braku oraz o ewentualnym sposobie jej rozwiązania. W żadnym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie może przekroczyć równowartości reklamowanego Produktu.

8.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.          Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

8.2.          Sprzedawca nie zapewnia Klientowi wsparcia przy ewentualnych reklamacjach lub zwrotach dokonywanych przez Klientów Końcowych – obsługa w tym zakresie leży po stronie Klienta.

9.      POSTANOWIENIA DODATKOWE

9.1.          Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.2.          Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

9.3.          Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.4.          Produkty będące przedmiotem Umową Sprzedaży nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.

9.5.          Klient nie posiada prawa zwrotu Produktu ani odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

9.6.          Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.7.          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz ewentualne uszkodzenia lub ubytki powstałe w trakcie dostawy Produktu.

9.8.          Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.9.          Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.10.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.       Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.       Zmiana Regulaminu:

10.2.1.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.       Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

10.2.3.       W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

10.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

...jest pusty

EKSKLUZYWNA LALKA ANTONIO JUAN iris 23309
Netto: 325,06 zł 253,30 zł
Brutto: 399,82 zł 311,56 zł
EKSKLUZYWNA LALKA ANTONIO JUAN IRIS 23308
Netto: 304,12 zł 236,98 zł
Brutto: 374,06 zł 291,49 zł
Lalka Antonio Juan Any Trenzas 1553
Netto: 242,30 zł 188,81 zł
Brutto: 298,03 zł 232,24 zł
Akceptujemy płatności online

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Paola Reina Polska (@paolareina_pl)

Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

ZarzÄ…dzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję