CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04448
Netto: 154,94 zł
Brutto: 190,58 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04557
Netto: 133,97 zł
Brutto: 164,78 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04518
Netto: 121,58 zł
Brutto: 149,54 zł
HISZPAŃSKA LALKA BOBAS PAOLA REINA 05020
Netto: 159,64 zł
Brutto: 196,36 zł
CUDOWNA HISZPAŃSKA LALKA PAOLA REINA 32 CM 04420
Netto: 132,28 zł
Brutto: 162,70 zł
HISZPAŃSKA LALKA BOBAS PAOLA REINA 05112
Netto: 124,41 zł
Brutto: 153,02 zł
DUŻA PAOLA REINA HISZPAŃSKA LALKA 42 CM 06094
Netto: 210,80 zł
Brutto: 259,28 zł
DUŻA PAOLA REINA HISZPAŃSKA LALKA 42 CM 06039
Netto: 248,12 zł
Brutto: 305,19 zł
Social Media
Lalki Hiszpańskie

Witamy Państwa na stronach sklepu  mario.sklep.pl. Zapraszamy do siebie wszystkich, którzy cenią piękno oraz wysoką jakość wyrobów. W naszym sklepie online znajdziecie Państwo lalki hiszpańskie uznanych producentów (m.in. Antonio Juan, Munecas Arias, Paola Reina) oraz zabawki Playmobil i Wader. W polskich sklepach brakuje tak wyszukanych i pięknych zabawek jak oferowane przez nas lalki hiszpańskie. Produkowane ręcznie i wykonane z winylu są perfekcyjnie dopracowane a efekt końcowy zachwyci każdą obdarowaną dziewczynkę. Tylko u nas lalki hiszpańskie pozwolą Państwu odkryć świat z jednej strony bajkowy z drugiej tak realistyczny. Lalki hiszpańskie niezwykle przypominają małe bobasy. Serdecznie zapraszamy do zapoznana się przygotowaną ofertą już dzisiaj. Jeśli szukasz dopracowanych do perfekcji lalek hiszpańskich, to dajemy Ci gwarancję pełnej satysfakcji z zakupów w naszym sklepie.

Google+

Regulamin do 25.12.2014

1. SŁOWNIK POJĘĆ:

1.1. SPRZEDAWCAFirma Handlowo Usługowa MARIO Mariusz Witos z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Saperów 1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 56285 , NIP 547-122-03-53 REGON 240063486 adres poczty elektronicznej: biuro@mario.sklep.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 334986378 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mario.skelp.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.KLIENT - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.5. REGULAMIN - niniejszy regulamin.

1.6. TOWAR - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

1.7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.8. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.9. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Firma Handlowo Usługowa MARIO Mariusz Witos z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Saperów 1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem , NIP 547-122-03-53 REGON 240063486 adres poczty elektronicznej: biuro@mario.sklep.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 334986378 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter – wysyłany do Klienta po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie przez niego informacji drogą elektroniczną.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3.Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Sklep internetowy firmy FHU MARIO prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

3.2 Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony ww.mario.sklep.pl oraz e-mailowo na adres biuro@mario.sklep.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3.3 Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji:

3.3.1 W przypadku złożenia zamówienia przez strony www.mario.sklep.pl przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.

3.3.2 Aby dokonać zamówienia, nie jest wymagana rejestracja Kupującego.

3.3.3. W przypadku złożenia zamówienia e-mailowego - złożenie zamówienia zawierającego poniżej wymienione dane:

- nazwę towaru lub towarów z ich kodami, wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną) oraz wybranym rozmiarem (w przypadku odzieży i pasków),

- ilość zamawianych towarów,

- pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto) i telefon kontaktowy (dla kuriera)

- informację o formie płatności – za pobraniem lub przelewem (w przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą).

3.4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:

3.4.1 W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,

3.4.2 W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym FHU MARIO za złożone zamówienie,

3.5 Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00).

3.6 W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

3.7 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3.8 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3.9 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.10 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia

3.11 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.12 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

3.13 W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. W przypadku wyboru opcji dostawy E-przesyłka, należy dodatkowo wskazać dane urzędu pocztowego, na który przesyłka ma zostać wysłana.

3.14Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.

3.15 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.16 W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

3.17 Wypełniając formularz zamówienia wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
Sprzedający oświadcza iż zgromadzony zbiór danych został zgłoszony do GIODO.

4. Ceny towarów i koszty dostawy

4.1 Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym www.mario.sklep.pl są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.2 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia (wyłączając ewidentne błędy systemowe).

4.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

4.4 Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez sklep internetowy firmy FHU MARIO na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

4.5 Przesyłki są doręczane przez firmę kurierską, Pocztę Polską, InPost.

4.6 Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia, są one uzależnione od wagi i gabarytu przesyłki.

4.7 Przedmioty zawarte w paczkach mogą ulegać uszkodzeniu podczas przeładunku. Prosimy więc o sprawdzanie towaru, który do państwa trafia. W razie stwierdzonych nieprawidłowości prosimy o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.
Towar uszkodzony nie zawsze wiąże się z uszkodzonym opakowaniem dlatego prosimy sprawdzać zawartość przesyłki nawet wtedy, gdy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych.

 

5. Czas realizacji zamówienia

 

5.1 Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

5.2 Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu przez Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

5.3 Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 14 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 48 godzin w przypadku Polski).

 

6. Formy płatności

 

6.1 W sklepie internetowym firmy FHU MARIO za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

6.1.1 Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera

6.1.2 Przelewem – wpłata na konto:

FHU MARIO ING 62 1050 1070 1000 0022 1050 1926

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego firmy FHU MARIO.

 

7. Reklamacja i gwarancja

 

7.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 

7.2 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie niezgodności towaru z umową.

7.3 Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sklepu: Firma Handlowo Usługowa MARIO Mariusz Witos z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Saperów 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mario.sklep.pl

7.4 Składając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

7.5 Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy

 

8.1Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (słownie: dziesięciu dni) roboczych, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

8.2.1 Świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

8.2.2 Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

8.2.3 Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

8.2.4 Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania

8.2.5 Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

8.2.6 Dostarczania prasy

8.2.7 Usług w zakresie gier hazardowych

 

8.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

8.4 W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zaleca, aby zwracany towar nie był używany ponad standard wynikający ze sprawdzenia towaru, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.5 Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8.6 Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

Firma Handlowo Usługowa MARIO

43-303 Bielsko-Biała

ul. Saperów 1

najlepiej z dopiskiem „Zwrot”

 

8.7 W celu ułatwienia realizacji procesu odstąpienia od umowy Konsument może postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:

8.7.1 Wypełnić formularz odstąpienia od umowy
Załącznik - wzór odstąpienia od umowy

8.7.2 Odesłać formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mario.sklep.pl lub dołączyć formularz do przesyłki wysyłanej przez siebie ze zwracanym towarem.

8.8 Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8.9 Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

9. Ochrona danych osobowych

 

9.1Składając zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9.2 Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

9.3 Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

9.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

9.5 Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Bezpieczeństwo” na stronie Sklepu.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

10.2 Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.mario.sklep.pl (w zakładce „Regulamin”).

10.3 Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

10.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

10.5 Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy

10.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2014 roku do 25.12.2014 r.

Akceptuję

Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Akceptuję.

Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.